آنجا تهران اعتراف اتوبوس بازداشت ایستگاه

آنجا: تهران اعتراف اتوبوس بازداشت ایستگاه روزنامه اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی هنگام نماز، پارک برابر مساجد آزاد است ، تابلوهای توقف ممنوع آمایش شدند

رئیس پلیس ترافیک شهری گفت: در سال جدید، بعضی تابلوهای حمل با جرثقیل و توقف ممنوع، طبق دستورالعملی که به کل کشور ابلاغ شده، جابجا شده‌اند.

هنگام نماز، پارک برابر مساجد آزاد است ، تابلوهای توقف ممنوع آمایش شدند

تابلوهای توقف ممنوع آمایش شدند/ هنگام نماز، پارک برابر مساجد آزاد است

عبارات مهم : ممنوع

رئیس پلیس ترافیک شهری گفت: در سال جدید، بعضی تابلوهای حمل با جرثقیل و توقف ممنوع، طبق دستورالعملی که به کل کشور ابلاغ شده، جابجا شده است اند.

به گزارش ایسنا، سرهنگ داوودقاسمیان، مدیر پلیس ترافیک شهری با اشاره به این عنوان گفت: به طور مثال تابلوهای توقف ممنوع و حمل با جرثقیل که برابر تکایا و مساجد و حسینیه ها بودند، جمع آوری شدند. در سطح شهر هیچ مسجدی نمی بینید که جلوی آن تابلوی حمل با جرثقیل راه اندازی شده است باشد.”

هنگام نماز، پارک برابر مساجد آزاد است ، تابلوهای توقف ممنوع آمایش شدند

رییس پلیس ترافیک شهری با اشاره به اینکه در سال ٩٣ تمام این تابلوها آمایش شده است و مورد بررسی قرار گرفته اند تصریح کرد: در کل کشور جاهایی که نیاز بود تابلوی توقف ممنوع وجود داشته باشد این تابلوها راه اندازی شده است ولی در نقاطی از شهر صلاح دانسته شد که این تابلوها آمایش و جا به جا شوند.

بر اساس گزارش سایت پلیس راهور، سرهنگ قاسمیان در پاسخ به این که نبودن این تابلوها جلوی مساجد و تکایا باعث ترافیک در آن محدوده، نمی شود، گفت: فقط وقت اقامه نماز، پارک ماشین جلوی در مساجد و تکایا آزاد است و شهروندان می توانند پارک کنند، در غیر این صورت عوامل پلیس راهور برخورد خواهند داشت.

رئیس پلیس ترافیک شهری گفت: در سال جدید، بعضی تابلوهای حمل با جرثقیل و توقف ممنوع، طبق دستورالعملی که به کل کشور ابلاغ شده، جابجا شده‌اند.

واژه های کلیدی: ممنوع | ترافیک | جرثقیل | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs