آنجا تهران اعتراف اتوبوس بازداشت ایستگاه

آنجا: تهران اعتراف اتوبوس بازداشت ایستگاه روزنامه اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی شاهکار دزد و پلیس در تهران!

روزنامه شرق نوشت: جیب بر حرفه ای که جهت سی امین بار(!؟) از سوی پلیس بازداشت شده است هست، اعتراف کرد در ایستگاه های اتوبوس از مردم جیب بری می کرده است.

شاهکار دزد و پلیس در تهران!

شاهکار دزد و پلیس در تهران!

عبارات مهم : تهران

روزنامه شرق نوشت: جیب بر حرفه ای که جهت سی امین بار(!؟) از سوی پلیس بازداشت شده است هست، اعتراف کرد در ایستگاه های اتوبوس از مردم جیب بری می کرده است.

شاهکار دزد و پلیس در تهران!

واژه های کلیدی: تهران | اعتراف | اتوبوس | بازداشت | ایستگاه | روزنامه | اخبار اجتماعی

شاهکار دزد و پلیس در تهران!

شاهکار دزد و پلیس در تهران!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs