آنجا تهران اعتراف اتوبوس بازداشت ایستگاه

آنجا: تهران اعتراف اتوبوس بازداشت ایستگاه روزنامه اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تصاویر + تولید نخستین میز هولوگرامی چندکاربره دنیا

یک شرکت استرالیایی به نام Euclideon در حال تولید نمونه اولیه نخستین میز هولوگرامی چندکاربره دنیاست.

تصاویر + تولید نخستین میز هولوگرامی چندکاربره دنیا

تولید نخستین میز هولوگرامی چندکاربره دنیا+تصاویر

عبارات مهم : تصویر

یک شرکت استرالیایی به نام Euclideon در حال تولید نمونه اولیه نخستین میز هولوگرامی چندکاربره دنیاست.

به گزارش ایسنا به نقل از گیزمگ، در این شیوه تا چهار نفر می توانند حول یک تصویر هولوگرامی قدم بزنند و با به چشم داشتن عینک مخصوص، با آن تعامل داشته باشند. گفته می شود این فناوری سال 2018 فروش خواهد داشت.

تصاویر + تولید نخستین میز هولوگرامی چندکاربره دنیا

ایده میز هولوگرامی دهه هاست عنوان داستان های علمی تخیلی بوده هست. هولوگرام ، نوعی تصویر استریوست که به وسیله رایانه تولید می شود و درست مانند تصویری که هنگام تماشای یک فیلم سه بعدی دیده می شود، هست. ولی در این روش، چنانچه گروهی از افراد دور یک میز بایستند و به یک تصویر نگاه کنند، آن را فقط از یک نما خواهند دید و با حرکت کردن ارزش حول میز، این تصویر عوض کردن نخواهد کرد و حالت توهمی تصویر از بین خواهد رفت.

با این حال، شرکت استرالیایی Euclideon اعلام کرده این مسئله را حل کرده و می توان از هشت زاویه به تصویر میز هولوگرامی تازه نگاه کرد و به همین علت این سیستم، نخستین میز هولوگرامی چندکاربره دنیا لقب گرفته است.

یک شرکت استرالیایی به نام Euclideon در حال تولید نمونه اولیه نخستین میز هولوگرامی چندکاربره دنیاست.

تا چهار کاربر می توانند همزمان هولوگرام تولید شده است به وسیله این میز را نگاه کنند و آن ها می توانند دور میز بچرخند و بدون نیاز به کلاه واقعیت افزوده، با تصویر تعامل برقرار کنند. بازدیدکنندگان فقط باید از یک جفت عینک آفتابی رهگیری کننده حرکت استفاده کنند که بسیار شبیه عینک سه بعدی است.

زمانی که افراد این عینک ها را به چشم می گذارند، میز قادر است اوضاع هر یک از چشمان آن ها را رهگیری کرده و تصویری را جهت هر چشم بسازد. با داشتن فیلم های کریستالی جداگانه در هر دو سطح میز و عینک ، این میز می تواند تا هشت تصویر جداگانه(که جهت چشم غیرمسلح مجموعه ای از نور رنگی است) را طبقه بندی کند و به چهار کاربر امکان تماشای یک تصویر استریو را بدهد که مانند هولوگرام های فیلم “جنگ ستارگان” هست.

تصاویر + تولید نخستین میز هولوگرامی چندکاربره دنیا

یک شرکت استرالیایی به نام Euclideon در حال تولید نمونه اولیه نخستین میز هولوگرامی چندکاربره دنیاست.

واژه های کلیدی: تصویر | تصویری | اخبار علمی و آموزشی

تصاویر + تولید نخستین میز هولوگرامی چندکاربره دنیا

تصاویر + تولید نخستین میز هولوگرامی چندکاربره دنیا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs