آنجا تهران اعتراف اتوبوس بازداشت ایستگاه

آنجا: تهران اعتراف اتوبوس بازداشت ایستگاه روزنامه اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری برد پیت و آنجلینا جولی در دادگاه خانواده!

ظاهرا قرار نیست کار برد پیت و آنجلینا جولی بی گیس و گیس کشی تمام شود. آیا که با این که بیست ماه از جدایی پر سر و صدای جولی و برد پیت می گذرد، ولی هنوز اختلافاتی

برد پیت و آنجلینا جولی در دادگاه خانواده!

برد پیت و آنجلینا جولی در دادگاه خانواده!

عبارات مهم : فرزند

ظاهرا قرار نیست کار برد پیت و آنجلینا جولی بی گیس و گیس کشی تمام شود. آیا که با این که بیست ماه از جدایی پر سر و صدای جولی و برد پیت می گذرد، ولی هنوز اختلافاتی میان این زوج خوش ظاهر وجود دارد و در روزهای اخیر برد پیت با شکایت از واکنش‌ها آنجلینا جولی در تخریب شخصیت او نزد فرزند ها، خواستار سپری کردن وقت بیشتری با فرزندانش شده است هست. پیت مدعی است آنجلینا جولی به صورت غیرمنصفانه ای از فرزند ها خواسته از پدرشان دور باشند. هرچند مدیر برنامه جولی از پاسخگویی خودداری می کند ولی طبق اسناد رسمی دادگاه خانواده قاضی خواستار اصلاح رفتارهای این بازیگر مشهور در زمینه تربیت فرزندان شده است است.

برد پیت و آنجلینا جولی در دادگاه خانواده!

روزنامه شهروند

واژه های کلیدی: فرزند | بازیگر | دادگاه | خانواده | فرزندان | خانواده | آنجلینا جولی | تربیت فرزندان | ست آنجلینا جولی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs