آنجا تهران اعتراف اتوبوس بازداشت ایستگاه

آنجا: تهران اعتراف اتوبوس بازداشت ایستگاه روزنامه اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی جهت موفقیت زیاد برنامه خواب منظم داشته باشید

یک مطالعه نشان می دهد افرادی که وقت خواب مشخص دارند، موفق تر از افرادی هستند که برنامه خواب معین ندارند و شب ها در ساعت های متفاوت می خوابند.

جهت موفقیت زیاد برنامه خواب منظم داشته باشید

جهت موفقیت زیاد برنامه خواب منظم داشته باشید

عبارات مهم : شبانه

یک مطالعه نشان می دهد افرادی که وقت خواب مشخص دارند، موفق تر از افرادی هستند که برنامه خواب معین ندارند و شب ها در ساعت های متفاوت می خوابند.

به گزارش ایرنا، محققان بیمارستان ‘برایهام و زنان’ وابسته به مدرسه پزشکی هاروارد متوجه شدند که پیروی از یک الگوی خواب منظم به اندازه خواب کافی اهمیت دارد.

جهت موفقیت زیاد برنامه خواب منظم داشته باشید

ریتم شبانه روزی بدن یا ساعت داخلی بدن یک فرایند بسیار شگفت انگیز هست. گفته می شود اگر تمام فرآیندهای مولکولی، سلولی و فیزیولوژیکی بدن به عنوان یک گروه ارکستر فرض شود، ریتم شبانه روزی بدن به عنوان رهبر این ارکستر محسوب می شود که تمام فرآیندهای بدن مانند خواب، ترشح هورمون و دمای بدن را هدایت می کند.

محققان آمریکایی در این مطالعه برنامه خواب و ریتم شبانه روزی بدن 61 دانشجو را به مدت 30 روز ثبت و با داده های مربوط به عملکرد تحصیلی این دانشجویان مقایسه کردند.

یک مطالعه نشان می دهد افرادی که وقت خواب مشخص دارند، موفق تر از افرادی هستند که برنامه خواب معین ندارند و شب ها در ساعت های متفاوت می خوابند.

آنها متوجه شدند دانشجویانی که الگوهای خواب نامنظم تری داشتند، معدل تحصیلی پایین تری هم در قیاس با دیگران داشتند.

علاوه بر این، افرادی که هر شب سر وقت می خوابیدند، احتمال بیشتری داشت که صبح ها به آسانی و سرحال بیدار شوند و شب ها نیز سریع و بدون هیچ مشکلی به خواب بروند.

مشکل بعضی افراد که ساعت خواب نامنظم دارند و شب ها به مشکل به خواب می روند، ناشی از ترشح نامنظم ملاتونین هست، هورمونی که جهت ترغیب به خوابیدن انسان از غده صنوبری در مغز ترشح می شود؛ به همین علت ساعت بدن انسان کاملا دچار اختلال می شود.

نتایج این مطالعه نشان می دهد سروقت خوابیدن و سر وقت بیدار شدن به اندازه مقدار ساعتی که یک نفر می خوابد، اهمیت دارد.

جهت موفقیت زیاد برنامه خواب منظم داشته باشید

به گفته محققان آمریکایی، منظم بودن برنامه خواب، مستقل از طول مدت خواب، عاملی بالقوه مهم و قابل اصلاح است.

نکته قابل توجه در این مطالعه این بود که مدت وقت خواب تمامی دانشجویان تقریبا یکسان بود، ولی ساعت بدن آنها عوض کردن کرده و متفاوت شده است بود.

یک مطالعه نشان می دهد افرادی که وقت خواب مشخص دارند، موفق تر از افرادی هستند که برنامه خواب معین ندارند و شب ها در ساعت های متفاوت می خوابند.

به گفته محققان، ساعت بدن دانشجویانی که جهت خوابیدن برنامه منظمی نداشتند، در قیاس با دانش آموزانی که شب ها سر وقت می خوابیدند، حدود 3 ساعت عقب رفته بود.

جهت موفقیت زیاد برنامه خواب منظم داشته باشید

واژه های کلیدی: شبانه | محققان | برنامه | مطالعه | خوابیدن | دانشجویان | محققان آمریکایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs