آنجا تهران اعتراف اتوبوس بازداشت ایستگاه

آنجا: تهران اعتراف اتوبوس بازداشت ایستگاه روزنامه اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار گوناگون عبور گردباد از بزرگراه تاریخی

به گزارش گروه تحریریه سایت، تعقیب کننده جیمز همت که این تصویر را به ثبت رسانده در مورد این تصویر می گوید: سرعت طوفان به سرعت در حال زیاد کردن بود و چمن و خاک ر

عبور گردباد از بزرگراه تاریخی

عبور گردباد از بزرگراه تاریخی

عبارات مهم : تصویر

به گزارش گروه تحریریه سایت، تعقیب کننده جیمز همت که این تصویر را به ثبت رسانده در مورد این تصویر می گوید: سرعت طوفان به سرعت در حال زیاد کردن بود و چمن و خاک را همان طور که به پیش می رفت می کند. همت می گوید سرویس هواشناسی ملی درجه این طوفان را EF-۳ درجه بندی کرده هست، در این سطح یک گردباد می تواند آسیب های جدی ایجاد می کند.

در ادامه می توانید تصویر گردباد را مشاهده کنید.

عبور گردباد از بزرگراه تاریخی

واژه های کلیدی: تصویر | طوفان | تاریخی | مشاهده | گردباد | بزرگراه | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs